Si një Evë dhe Adam, që kur ishin në gjumë Zoti ...

Si ju duket website i ri i revistës Story

Mire - 96%
Keq - 4%

Numri total i votuesve: 124

 Të gjitha të drejtat rezervuar © 2013 revista Story nga a.b.p