Stil

Lule e figura gjeometrike në këmishat e tyre, djemtë e grupit “Alar Band” pushtohen nga ngjyrat

Alar-Band-1