FOTOSTORY

Fiori Dardha i përmendi gruan që Robert Aliaj ka lënë në Bruksel, njihuni me bashkëshorten e tij, Mimoza Dinon