FOTOSTORY

Të gjithë vrapojnë pas parasë? Kujtim Prodani rikujton fundin e njëjtë të të pasurve dhe të varfërve